Main Page Sitemap

Gamla lundagatan 1

Kvarteret Plankan vid gatans västra del mellan Kristinehovsgatan och Varvsgatan representerar det storskaliga bostadsbyggande som tog form under miljonprogrammet under 1960- och 1970-talen. Stahre, Nils-Gustaf; Fogelström, Per Anders Ferenius


Read more

Inbrott uppsala flashback

Under 1990-talets senare del började antalet inbrott sjunka och den trenden pågick fram till 2005 då antalet planade. Med cirka 600 000 anmälda inbrott om året 2012 var den


Read more

Pris tåg stockholm helsingborg

Enkelt som 1,2,3, välj de billigaste och snabbaste rutterna från över 800 officiella partners. There are four villages on the island: Bäckviken, Tuna By, Norreborg and Kyrkbacken. Varje gång


Read more

Rekrytering rektor uppsala universitet


rekrytering rektor uppsala universitet

med mig när jag ska bära ansvaret att vara rektor vid Uppsala universitet. Låt oss vara överens om detta: Uppsala universitet ska spela en aktiv roll i det globala samhället och vi ska främja utveckling genom att bygga långsiktiga relationer. Kontakt, hR-avdelningen, innehållsansvarig: Ann-Sofie Wigg Bodin. Universiteten åtnjuter högt förtroende i samhället. Kvalitet och förnyelse är ledord även framgent och utvärderingar skall även i framtiden utgöra underlag för strategiskt förnyelsearbete.

Eva Åkesson, professor i kemisk fysik och nuvarande rektor vid, uppsala universitet. Eva Åkesson tillträdde som rektor 2012. Hon var tidigare prorektor vid Lunds universitet och vicerektor vid samma lärosäte 20032008.

För att jämföra exempelvis lönenivåer eller könsfördelning i befattningsgrupp G2, universitetslektor, anger man G2 i besta-koden. Mätningen av könsfördelningen görs enligt en modell av befattningsgrupper utifrån besta- kodningen.

Uppsala fisk spa
Ekeby uppsala flashback

Rekryteringsgruppen har också hört med Eva Åkesson om hon är intresserad av att forsätta i ytterligare tre. Tillsammans måste vi hjälpas åt att skapa de förutsättningar som gör att Uppsala universitet kan fortsätta att utvecklas som ett internationellt lärosäte. Vi ska vara ett öppet och välkomnande universitet för både studenter och anställda, kvinnor och män, oavsett ursprung, bakgrund eller läggning. Ibland gör vår kritiska blick oss blinda för andras förtjänster och vår tunga blir för vass. Det bör påpekas att dessa personer i dagsläget inte är tillfrågade. Med starka traditioner och blicken stadigt riktad mot framtiden ska vi ständigt söka nya vägar. Ibland kan jag uppleva en viss utvärderingsutmattning. Nästa steg är att rekryteringskonsulten ska höra med personerna om deras intresse för uppdraget. Uppsala universitet är framgångsrikt. En väg att för att skapa större forskarutbildningsmiljöer är att arbeta med olika former av forskarskolor, både inom universitetet och i samverkan med andra. Det hade inkommit 11 ansökningar via universitetets ansökningsverktyg, ungefär lika många hade anmält intresse direkt till rekryteringskonsulten och de olika grupperna i hörandeförsamlingen hade inkommit med ett 15-tal förslag på namn.

60 kvadrat uppsala
Tågtider uppsala tierp
Matta umeå universitet


Sitemap