Main Page Sitemap

Västerås expats

Lets hear some Expat Tales! If you are looking to connect with American expats in, västerås, Sweden, then this page brings together all the latest expat blogs. This comparison


Read more

Lunch chicken chili recept instant pot

I loved being able to create this chicken chili with no beans to fit my diet needs. However, coconut sugar is ridiculously good in chili. Fall is in full


Read more

Femton sånger om stockholm

Stockholm, 2004; Socialdemokratin i krig och fred: Ingvar Carlsson 75 år / Red. Heja Bamse, starkast är vår Bamse. Elof Ahrle, viktor Andersson, kallad Knatten, alice Babs. Men


Read more

Psykologprogrammet lunds antagning


psykologprogrammet lunds antagning

inom många olika sektorer av samhället. Under den senare delen av programmet läser du avancerade kurser med många tillämpade inslag kring exempelvis psykologisk behandling, utredning, konsultverksamhet, handledning, rekrytering och ledarskap. Namn, lärosäte, bI, bII, hP, psykolog, linköpings universitet.51.75.60. Efter halva utbildningen gör du nästan en hel termins verksamhetsförlagd utbildning (praktik). Jämför utbildning, vill du se statistik för en viss utbildning över flera terminer är det enklare att använda. En psykologexamen ger goda förutsättningar att arbeta för att förbättra människors liv, inom många verksamhetsområden, och genom arbete med både individer, grupper, organisationer och miljöer.

Nyheter lunds kommun
Circle Lunds universitet
Max lab Lunds universitet

Cirka en tredjedel av psykologerna driver eget företag. Arbetsmetoderna omfattar kvalificerad bedömning, behandling, konsultation, handledning, organisationsutveckling och pedagogisk verksamhet, samt utvärdering och utveckling av olika verksamheter. Sidansvarig: anita dot lennerstedt at psy dot lu dot. Du läser även grundläggande sociologi och juridik med relevans för psykologers yrkesutövning. Utbildningen avslutas med ett examensarbete i form av en masteruppsats. Psykologprogrammet löper över tio terminer och ger ett mångsidigt perspektiv på människan - biologiskt, psykologiskt, socialt och kulturellt. För de nationella antagningsomgångarna för höst- och vårtermin finns det sökandestatistik sedan vårterminen 2001 och antagningsstatistik sedan vårterminen 1998. Arbetsmarknaden för psykologer är för närvarande god med en arbetslöshet som är väsentligt lägre än genomsnittet.

psykologprogrammet lunds antagning


Sitemap