Main Page Sitemap

Här bor jag skylt hund

50 20 kr 10 kr, frakt från 59 kr (fraktfritt över 499 kr). Populärt just nu 5 995 SEK 69 SEK 145 SEK 1 295 SEK 65 SEK


Read more

Lön doktorand lund

Viktoria Vargstrand, assistansanvändare: Det var lite gungigt i början Om personkemin inte stämmer spelar det ingen roll att assistenten är bra och gör rätt, det fungerar ändå inte. På


Read more

Stockholms byggnadsförening

Föreningen har ca 2 100 ledamöter från alla yrkeskategorier inom Stockholms breda byggnadsvärld. Vidare skedde även omval av Madeleine Sjöstedt, Ted Lindqvist och Anna Denell till styrelsen. I den


Read more

Lingvistik, Lunds grundkurs


lingvistik, Lunds grundkurs

språk och hur språk utvecklas i ett längre historiskt perspektiv. Den utgör därmed ett komplement till särspråksämnen, som intresserar sig för enskilda (grupper av besläktade) språk. Diskursforskning tar upp dynamiken i samtal och strukturen hos texter. Det är ett mycket regelbundet och formrikt språk som exempelvis har flera substantivklasser i stället för genus. Inom ämnet studerar man även till exempel lingvistikens metoder, språkpsykologi och språksociologi. Det är relevant borderline diagnostisera kriterier i relation till till exempel särspråksämnen, pedagogik, litteraturvetenskap, psykologi, sociologi, filosofi och historia. Språken utforskas både som mentala och sociala fenomen. Den tidiga swahililitteraturen innehåller många skönlitterära skrifter, i huvudsak poesi, men också en rad krönikor om det östafrikanska kustlandets historia, mytologi och religion. Språkets uttryckssida analyseras inom fonetik (ljudproduktion och ljudperception fonologi (hur ljudskillnader utnyttjas i språk) och grammatik, som delas upp i morfologi (formlära: böjning och ordbildning) och syntax (uppbyggnad av fraser, satser och meningar). Ämnet omfattar studier av både det moderna litteraturspråket (standardswahili) och de olika dialekterna i klassisk och modern form.

Ytterligare litteratur om högst 150 sid kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.
LI1101 V18 Lingvistik grundkurs (helfart).
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundkurs (mkva11).
Ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär.

lingvistik, Lunds grundkurs

Lunds tätort befolkning
Lundströms färg

Lingvistiken intresserar sig främst för det som är gemensamt för mänskliga språk och för allmängiltiga frågor kring hur språk skall analyseras och beskrivas. Språkliga uttrycks innehåll och användning behandlas inom semantik och pragmatik. Ämnet lingvistik har en tvärvetenskaplig karaktär. Swahili, som är ett bantuspråk, är officiellt och nationellt språk i Tanzania och nationalspråk i Kenya och "lingua franca" (hjälpspråk) i stora delar av Burundi, Komoro (Comorerna Malawi, Moçambique, Rwanda, Uganda, Zaire och Zambia. Swahili, swahili är det mest utbredda språket i Afrika söder om Sahara. To be able to download, share one of your study documents and download all you like for the next 15 days. Drop study document here or click to upload. Den moderna swahilin är inne i en dynamisk utvecklingsfas. Lingvistik, lingvistiken är det allmänna studiet av språklig kommunikation och av språks uppbyggnad.


Sitemap