Main Page Sitemap

Winn lund

Winn-Dam, känner du för att unna dig själv något extra fint eller är du kanske på jakt efter välskräddade kläder av hög kvalitet? Vi tillverkar och säljer kollektioner


Read more

Malmö daglig verksamhet

Ansökningshandlingar som inkommer till Malmö stad är allmänna handlingar och offentliga enligt offentlighetsprincipen. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Men även den som har stora och bestående begåvningsmässiga funktionshinder


Read more

Engelbrektsskolan stockholm hemsida

'Tipp-tappvisan' hade fått koreografiskt komplement med de två tomteklädda som gjorde en fin tolkning av sången. Den vanligaste frågan hon brukar få är, sa hon: -Varför började du med


Read more

Barn med akut lymfatisk leukemi


barn med akut lymfatisk leukemi

mot de delar av kroppen där cytostatika har mindre bra effekt, till exempel mot det centrala nervsystemet eller mot testiklarna. Vid båda sjukdomarna finns ett överskott av sjuka omogna vita blodkroppar men ursprungscellerna kommer från olika delar av stamcellens utvecklingslinjer. . Under hela behandlingen, mest uttalat under den första intensiva delen av behandlingen, föreligger en klart ökad risk för att drabbas av infektioner. De flesta barn som har leukemi får också ont i skelett och leder.

Barn med akut lymfatisk leukemi
barn med akut lymfatisk leukemi

Dessutom utvecklas hela tiden bättre metoder för omvårdnad. Under 1980-talet gavs barn med cancer ofta enskilda cytostatika i små doser, så kallad monoterapi.

Under vissa delar av behandlingen kan förebyggande behandling med antibiotika samt läkemedel mot svamp och virusinfektioner behöva ges. Detta kan variera både med hur svår tröttheten är samt med yrke och arbetsuppgifter. Dessa läkemedel ges rutinmässigt som förebyggande behandling inför cellgiftsbehandlingarna. Val av behandling beror av vilken typ av ALL som föreligger. Barnet kan behöva gå på kontroller även i vuxen ålder eftersom vissa komplikationer kan komma lång tid efteråt. I benmärgen bildas nästan alla celler som finns i blodet. Vad är akut lymfatisk leukemi? Benmärgsprov, benmärgen finns i alla kroppens ben, framför allt i bäckenet och de tjockare rörbenen. De patienter som vill har möjlighet att få peruk under behandlingstiden. Det finns tre olika huvudtyper av vita blodkroppar, granulocyter (neutrofiler monocyter och lymfocyter som samtliga utgör viktiga delar av immunförsvaret. Forskarna vill också hitta nya läkemedel som gör att cancercellerna släcks men finns kvar i kroppen som tysta celler, medan de friska cellerna behåller sina funktioner. Denna fas är mindre intensiv än de föregående behandlingsfaserna.

För att kunna ge behandlingen på ett säkert sätt rekommenderar man oftast att en så kallad central venkateter (CVK) eller subcutan venport sätts in. Behandlingen ha blivit mer framgångsrik även för vuxna patienter men når fortfarande inte upp till lika goda resultat då risken för återfall är högre. Leukemicellerna tränger ut den friska blodbildningen och tränger sig så småningom även in i blodet och övriga organ i kroppen. Det finns även cytkostatika som kan påverka hjärtfunktionen. Syftet är att förhindra att sjukdomen kommer tillbaka. Andra symtom kan vara minskad aptit, magbesvär, feber eller att barnet ofta får infektioner. I benmärgsprovet letar läkaren också efter kända avvikelser hos de sjuka cellerna. Behandlingen består av upprepade doser av olika cellgifter som ges en till flera gånger per vecka eller flera mer intensiva kurer av cellgifter.


Sitemap