Main Page Sitemap

Bra veterinär göteborg

Personligt hela vägen, läs mer. Kakan skapas när javascriptbiblioteket körs och inga existerande _utmb cookies finns. Veterinärklinik med specialistkompetens, vi tre som startat Råda Bot Hund Kattklinik har


Read more

Malmö landskrona tid

På kort promenadavstånd ligger också den kommunalt drivna konsthallen i Landskrona, vilken är byggd i Japan-inspirerad arkitektur. Malmös bästa mötesplats, malmö Centralstation har en stor plats i malmöbornas hjärtan.


Read more

Tåg jönköping stockholm

It is usually no problem to buy your ticket in one step even using different operators. Airlines Malmö Aviation Website Ave. Stockholm blog written by, wouter, the Northern Wonder, ode to Scandinavia blog written. Travel to the


Read more

Industriell ekonomi lund


industriell ekonomi lund

industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och ledarskap. Du kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och internationellt. Under dina två avslutande år på utbildningen profilerar du dig genom att läsa en specialisering parallellt med valfria kurser. Eftersom industriell ekonomi ligger i gränslandet mellan teknik och ekonomi, lär du dig tala både ekonomernas och teknikernas språk. . Kursens examintion, betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem). Tonvikten ligger på extern redovisning. Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Framtiden, det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer med goda ledaregenskaper som kan verka i gränsområdet mellan teknik och ekonomi. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Gäller för: Läsåret 2018/19, högskolepoäng:.0, kursansvarig: Mona Becker, undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012, MIO080 eller mioa01 får ingå i examen. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar.

Billig buss göteborg lund, Se lund böcker,

Både självkostnadskalkyler och bidragskalkyler beskrivs med syftet att studenterna ska kunna tillämpa modellerna och förstå deras starka och svaga sidor. Genom hela kursen gäller att de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet speciellt betonas. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. Dessa grundläggande färdigheter inom affärsredovisning erbjuds studenterna att tillämpa på en laboration där man i grupper om två får möjlighet att simulera affärshändelser i ett aktiebolag. Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen: Logga in, användarnamn: Lösenord: Permanent inloggning: Sidansvarig. Därefter beskrivs kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp följt av resultatplaneringsmodeller som beskriver hur dessa grundläggande ekonomiska begrepp påverkas av volymen. Specialiseringar, i årskurs 4 läser du avancerade kurser inom det ämnesområde som du väljer som din specialisering. Du kommer här att få kunskap om hur viktig integrationen mellan teknik, ekonomi och ledarskap är samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. För godkänt resultat på kursen krävs totalt 30 poäng varav 5 poäng kommer från godkänt praktikfall. Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Det är en kvalificerad utbildning som ger dig kunskap om mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser i ett företag.


Sitemap