Main Page Sitemap

E center malmö nycklar

Skapa en adaptiv kultur som stärker medarbetarnas förmåga till självledarskap och låt ledarskap, styrning och ledningssystem anpassas för mer dynamik. Med kunskaper som härstammar från 70-talet Beirut reparerar


Read more

Jaguar golf academy uppsala

Du verkar vara ny här? Det går inte längre att skriva inlägg/kommentarer i detta forum, besök det nya forumet för att starta nya diskussioner. Om du vill vara med


Read more

Hotell göteborg hundrum

Facebook, google, linkedin Twitter Etiketter hotell husdjur. Nästa, familjerum rum kvar, familjerum 1-5 personer 2x140 cm, bäddsoffa 50 m2, wiFi ingår Frukost ingår Våra rymliga familjerum är ca


Read more

Industriell ekonomi lund


industriell ekonomi lund

industriell ekonomi är till för dig som vill ha en kvalificerad och internationellt konkurrenskraftig utbildning baserad på integrationen mellan matematik, teknik, ekonomi och ledarskap. Du kan se fram emot en god arbetsmarknad, både nationellt och internationellt. Under dina två avslutande år på utbildningen profilerar du dig genom att läsa en specialisering parallellt med valfria kurser. Eftersom industriell ekonomi ligger i gränslandet mellan teknik och ekonomi, lär du dig tala både ekonomernas och teknikernas språk. . Kursens examintion, betygsskala: TH - (U,3,4,5) - (Underkänd, Tre, Fyra, Fem). Tonvikten ligger på extern redovisning. Kursens syfte är att ge en allmän ekonomisk översikt. Framtiden, det är stor efterfrågan såväl nationellt som internationellt på civilingenjörer med goda ledaregenskaper som kan verka i gränsområdet mellan teknik och ekonomi. Att i en global ekonomi utveckla, styra och finansiera konkurrenskraftiga företag och industriella verksamheter, ställer stora krav på kunskaper i både ekonomi och teknik samt förmågan att integrera dessa.

Gäller för: Läsåret 2018/19, högskolepoäng:.0, kursansvarig: Mona Becker, undervisningsspråk: Kursen ges på svenska Övrig information: Endast en av kurserna MIO012, MIO080 eller mioa01 får ingå i examen. Studenterna ska utgående från ett ekonomiskt perspektiv få förståelse för hur olika delsystem i företaget samverkar.

Billig buss göteborg lund, Se lund böcker,

Både självkostnadskalkyler och bidragskalkyler beskrivs med syftet att studenterna ska kunna tillämpa modellerna och förstå deras starka och svaga sidor. Genom hela kursen gäller att de baskunskaper i industriell ekonomi som kommer att vara nödvändiga i en civilingenjörs yrkesverksamhet speciellt betonas. Du får en god bas i matematik och en unik inriktning mot finans och risk. Dessa grundläggande färdigheter inom affärsredovisning erbjuds studenterna att tillämpa på en laboration där man i grupper om två får möjlighet att simulera affärshändelser i ett aktiebolag. Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen: Logga in, användarnamn: Lösenord: Permanent inloggning: Sidansvarig. Därefter beskrivs kostnads- och intäktsanalysens grundbegrepp följt av resultatplaneringsmodeller som beskriver hur dessa grundläggande ekonomiska begrepp påverkas av volymen. Specialiseringar, i årskurs 4 läser du avancerade kurser inom det ämnesområde som du väljer som din specialisering. Du kommer här att få kunskap om hur viktig integrationen mellan teknik, ekonomi och ledarskap är samt förmågan att kommunicera och samarbeta i skärningen mellan olika kompetenser. För godkänt resultat på kursen krävs totalt 30 poäng varav 5 poäng kommer från godkänt praktikfall. Som civilingenjör i industriell ekonomi är du attraktiv på arbetsmarknaden genom din mångfacetterade kompetens och förmåga att leda och genomföra industriella projekt. Det är en kvalificerad utbildning som ger dig kunskap om mänskliga, tekniska och ekonomiska resurser i ett företag.


Sitemap