Main Page Sitemap

Parkering lunds botaniska trädgård

Ingenting som går på hjul, förutom rullstolar och barnvagnar, får framföras i trädgården. År 1815 uppläts marken åt universitetet för att där kunna inrätta en "Trädskola för wilda


Read more

Grönt kort stockholm

Vilket är första steget för vuxna? När man sänkt sitt handikapp till 36 och är medlem i en klubb kan man spela fritt på egen hand. Pris vuxen (från


Read more

Hilton stockholm lunch meny

Akkurat Bar Restaurant #70 of 2,814 Restaurants in Stockholm 717 reviews 18 Hornsgatan 0 miles from Hilton Stockholm Slussen, cuisines: Bar, European, Pub, Swedish, Scandinavian, International, bla Dorren


Read more

Försvar av stockholm 1520


försvar av stockholm 1520

beskrivs, för ett " nidingsdåd " och kung Kristian behängs med epitet som " tyrann " och " den blodtörstige ". Sigrid Eskilsdotter (Banér) var en av, sveriges mest betydande kvinnor inom högadeln från mitten av 1400-talet till början av 1500-talet. I augusti 1521 valdes upprorsledaren Gustav Vasa i Vadstena till Sveriges riksföreståndare. En av utfärdarna var Linköpings biskop Hans Brask som dock hävdade att han mot sin vilja tvingats till detta, vilket han på något sätt kunde visa. Sigrids son Trotte var en av de svenska herremän som under åren efter 1501 kraftigast motsatte sig unionsmonarkin under kung Hans och därför betraktades med stor fientlighet av denne. Den danske historikern Carl Ferdinand Allen ansåg att blodbadet var planerat i förväg av Kristian. Kristian II hade inte råd med en långvarig belägring av Stockholm, omgivet av stadsmur och en stark besättning på Stockholms slott, och var därför angelägen att nå en lösning med försvararna. Till följd av sin börd blev Sigrid Eskilsdotter föremål för den typ av äktenskapsplanering som var gängse bland frälsefolk i senmedeltidens Sverige.

Söndagen den 4 november kröntes han till kung av Sverige i Storkyrkan. 17 Påven Gregorius IX utfärdade 1235 ett dekret med innebörden att den som har ingått en trohetsed mot någon som gjort sig skyldig till hæresi är löst från denna.

Dumplings i stockholm, Stockholms innebandyförbund spelschema, Skandiabanken 10655 stockholm, Tåg göteborg örebro stockholm billig,

Tillsammans med döttrarna Cecilia och Kristina fördes hon till Köpenhamn, där kvinnorna och flera av deras släktingar 1521 sattes i fängsligt förvar i Blåtårn, ett fängelsetorn i stadens slott. Stockholms blodbad var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i, stockholm den 79 november 1520. Kristian hade utnämnt Sören Norby till fogde i Kalmar men denne kunde inte kuva upproret och i mars 1521 kontrollerades hela Småland utom Kalmar av upprorsmännen. Måns avled någon gång mellan 14Sistnämnda år gifte Sigrid Eskilsdotter om sig med Nils Eriksson (Gyllenstierna) och fick med honom dottern Kristina. Därefter hängdes Stockholms borgmästare och rådmän från en galge som uppförts på torget. Scandia - Tidskrift för historisk forskning 1 (1 sid. . 24 Professor Dick Harrison lägger huvudansvaret på Kristian II men anser att det är oklart vem som varit den drivande kraften. 3, Från Erik den helige till Karl XII. Isbn Weibull, Lauritz (1949). Läst 25 december 2011). Med stöd i kanonisk rätt avrättades närmare 100 personer 2 de följande dagarna. 8 Den militära truppen bestod av mellan 6 000 och 7 000 man, främst värvade legotrupper från Pommern, Brandenburg, Sachsen och Frankrike.försvar av stockholm 1520

Stadens fasta försvar hade klarat flera belägringar om än ofta illa åtgången men att danskarna 1520 ändå lyckades inta, stockholm. De äldsta fasta försvarsanläggningar.


Sitemap